Nyheter

Bygganalyse sertifisert som Miljøfyrtårn

Sertifisering som Miljøfyrtårn er et viktig ledd i Bygganalyses mer overordnede strategi i spørsmål om miljø og samfunnsansvar.
Les mer

Studietur – redusert tilgjengelighet

Bygganalyse er på studietur frem til 25.10 og er kun i begrenset grad tilgjengelig på telefon og epost.
Les mer

Nyansatt i Bygganalyse

Bygganalyse ønsker Kjell Bech velkommen som nyansatt!
Les mer