Pris for beste masteroppgave

Vi gratulerer vår (nylig ansatte) Eli Sofie Munthe-Kaas med årets pris for beste masteroppgave på fagområdet eiendomsutvikling og –forvaltning ved NTNU. Vi i Bygganalyse er stolte av å ha en så lovende ung sivilingeniør i våre rekker.

Masteroppgavens tittel er «Offentlig Privat Samarbeid i skolebygg over tid», og er skrevet i samarbeid med forskningsprosjektet Oscar Value. Masteroppgaven ser på hvilken effekt som er sett ved bruk av OPS i skoler i løpet av årene som har gått, og hvilene virkninger modellen har hatt for brukere og eiere av skolene. Dette er gjort ved å blant annet studere forholdene rundt oppfølging av kontraktene, forholdene rundt overlevering til det offentlige etter kontraktslutt, virkemidler bruk i modellen og verdiskaping som resultat av OPS.

nomiterte_nfn_2016_sm

Omtale på NTNU.no og på Bygg.no

Hele oppgaven kan leses her.