Norsk Prisbok

Vi har gitt ut Norsk Prisbok i samarbeid med Norconsult Informasjonssystemer siden 2010. Dette er bokformen av prisdatabasen vår, og inneholder bl.a informasjon på priser, livssykluskostnader og klimadata. Boken kommer ut hver vår og baserer seg på vårutgaven av prisregisteret i ISY Calcus.

I tillegg til bokutgaven finnes Norsk Prisbok digitalt i form av en app til iPhone/iPad/Android og som nettutgave på www.norskprisbok.no. De digitale utgavene av Norsk Prisbok oppdateres to ganger årlig, på samme måte som ISY Calcus.

Riktig verktøy til jobben
Norsk Prisbok og ISY Calcus deler innhold, men har forskjellige bruksområder. Sitter man i et møte og har behov for et par enhetspriser er Norsk Prisbok på mobilen kjekk å ha, men du gjør ikke en hel kalkyle på mobilen. Til en komplett kalkyle anbefaler vi bruk av ISY Calcus. Norsk Prisbok er et oppslagsverk enhver ingeniør, arkitekt eller økonom i byggebransjen bør ha tilgjengelig for å kunne ta gode avgjørelser.

Veien videre for Norsk Prisbok?
Nytt i Norsk Prisbok 2014 er LCC på modellprosjekter, elementer og prislinjer, i tillegg er deler av boken redesignet for å få plass til de nye dataene og bedre lesbarheten. Nettutgaven har også blitt pusset opp og fått LCC-data. I tillegg har det blir enklere å administrere sitt eget kundeforhold på nett. Ny funksjonalitet for bok, app, og nettutgave er under utvikling. Følg med på www.norskprisbok.no, eller bestill rett og slett et abonnement og få tilgang på nyeste utgave kontinuerlig.

Prøve Norsk Prisbok?
Norsk Prisbok er hyggelig priset slik at den bør kunne være lett tilgjengelig på kontoret. En begrenset utgave av Norsk Prisbok på iPhone/iPad/Android er faktisk gratis! Les mer, eller bestill på www.norskprisbok.no.