Byggøkonomisk rådgiving

Byggøkonomisk rådgivning

Byggøkonomisk rådgivning er et samlebegrep på Bygganalyses kjernevirksomhet. Begrepet omfatter alt fra kalkyler og estimater, analyser og evalueringer, livssyklusvurderinger samt entreprise- og kontraktsstrategi. Vår rådgivning spenner fra hvordan kjapt og enkelt få gjennomført et lite prosjekt til hvordan holde oversikten på store prosjekter som sykehus eller flyplasser.

Komplekse prosjekter

Vi har lang erfaring og bred kompetanse med store og komplekse prosjekter. Vi setter oss raskt inn i nye problemstillinger. Noen oppdrag er klare og tydelige, andre er mer uklare. Sammen med oppdragsgiver definerer prosjektets behov.

Kuttrunder og optimalisering

For best å kunne påvirke prosjektkostnad, gjelder det å gjøre gode, beviste valg tidlig i prosessen. Løpende alternativsvurderinger kostnadsoppfølging er nødvendig for å få et lønnsomt og godt prosjekt. Eksempelvis bidrar vi ofte til å styre prosjektkostnad mot en gitt leiepris.

Prioriteringer og fokus

Dras avgjørelser ut i tid som følge av at man ønsker å holde alternativer åpne, øker usikkerheten i prosjektet. Man kan risikere å ende opp med ”hybrid-løsninger”, som igjen kan medføre ytterligere endringer og omdisponeringer. Dette er kostnadsdrivende!

Rett prosjekt til rett tomt

Utformingen på en tomt gir både utfordringer og muligheter – både i byggefase og driftsfase. Rett prosjekt til rett tomt er dermed essensielt for å kunne tjene penger. Vår konsulenter har lang erfaring med konseptutvikling og tidligfaserådgivning.

Levedyktig prosjekt?

Et godt beslutningsunderlag og analyse av dette er essensielt for å kunne vurdere om et prosjekt er levedyktig og bør videreføres. Alle prosjekter er faktisk ikke levedyktige. Noen av disse kan gjøres lønnsomme med noen beviste grep, men enkelte ganger er det også riktig å avslutte et prosjekt.