Bygganalyse sertifisert som miljøfyrtårn

Sertifisering som Miljøfyrtårn er et viktig ledd i Bygganalyses mer overordnede strategi i spørsmål om miljø og samfunnsansvar. Vi ønsker å være pådrivere i dette arbeidet. Vi tror vårt arbeid innenfor byggøkonomi vil gi gode muligheter innenfor disse feltene i fremtiden.

Bygganalyse forplikter seg ved sertifisering til å tilfredsstille myndigheters lovpålagte miljøkrav, og tilstrebe å imøtekomme våre kunders krav til miljøbevissthet. Vi skal arbeide systematisk og kontinuerlig for å oppnå våre miljømål gjennom kartlegging av miljøpåvirkning og oppfølging gjennom gode rutiner og handlingsplaner. Bygganalyses miljøledelsessystem omfatter både interne forpliktelser og eksterne forpliktelser overfor kunder, og er integrert med vårt HMS-system.

Våre miljømål skal være bærekraftige og bidra til kontinuerlig forbedring av interne aktiviteter og tjenester levert våre kunder. Dette skal ivaretas gjennom opplæring av ansatte i miljøkunnskap, stille krav til våre leverandører og hele tiden ha fokus på miljøet.

Vårt mål er at Bygganalyse skal være en bedrift som tar miljøspørsmålet på alvor.