Produkter

AS bygganalyse utarbeider verktøy for kalkyle i samarbeid med Norconsult Informasjonssystemer. Kalkyleprogrammet ISY Calcus har vært på markedet siden 2001, og Norsk prisbok ble lansert i 2010. ISY Calcus er verktøyet for den komplette kalkylejobben – Norsk Prisbok er oppslagsverket for raske overslag og sjekk av priser.

Norsk Prisbok

Norsk Prisbok

Vi har gitt ut Norsk Prisbok i samarbeid med Norconsult Informasjonssystemer siden 2010. Dette er bokformen av prisdatabasen vår,… ...
Les mer
ISY Calcus

ISY Calcus

ISY Calcus er et kalkulasjonverktøy som har satt en ny standard for tidligfase-vurderinger, analyser og kostnadsstyrt prosjektutvi… ...
Les mer