Stilling ledig

Bygganalyse har mange spennende oppdrag, og har behov for flere gode byggøkonomer.

Vi søker etter ambisiøse ingeniører/sivilingeniører innen bygg, som kan bidra til å utvikle gode og lønnsomme prosjekter for våre oppdragsgivere. Bygganalyse engasjeres ofte som beslutningsstøtte i tidligfase der påvirkningsmulighetene til et vellykket prosjekt er størst. Vår oppgave er å bidra til gode funksjonelle bygg til riktig kostnad.

Kvalifikasjoner
-Høyere utdanning innen bygg (MSc/BSc)
-God kjennskap til byggemetoder, bygningsfysikk, materialbruk, og byggeprosesser
-2-15 års relevant erfaring fra rådgivende ingeniørkontor, entreprenørvirksomhet eller byggherrevirksomhet
-God fremstillingsevne i norsk både muntlig og skriftlig

Egenskaper
-Interesse for hvordan kostnader oppstår i et byggeprosjekt
-Faglig engasjement, strukturert, initiativrik og resultatorientert
-God samarbeidsevne og evne til å bygge relasjoner internt og eksternt

Arbeidsoppgaver
-Byggøkonomisk rådgiving i alle typer byggeprosjekter
-Kalkulasjon av investeringskostnad og driftskostnad (LCC) for alle typer landbaserte prosjekter i alle prosjektfaser
-Utarbeidelse av tilbudsgrunnlag og bistand ved kontrahering
-Tilstandsanalyser og verdivurderinger
-Videreutvikling av ISY Calcus og Norsk Prisbok

Vi tilbyr
-Deltakelse i mange profilerte prosjekter
-Varierte arbeidsoppgaver, og stor mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag
-Et godt sosialt og meget sterkt faglig arbeidsmiljø med stort nettverk
-Meget gode utviklingsmuligheter
-Gode lønnsbetingelser og bonusordning
-Fleksibel arbeidstid og god ferieordning

En kortfattet søknad med CV, vitnemål og attester sendes frank@bygganalyse.no innen 15. september 2018.

For nærmere opplysninger vedr. stillingen, kontakt Daglig leder Frank Roberg, tlf. 905 17 888 / frank@bygganalyse.no, eller Administrasjonssjef Arne Graarud, tlf. 920 54 775 / arne@bygganalyse.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt.