Tjenester

Tjenester

AS Bygganalyse tilbyr kvalifiserte byggøkonomiske rådgivningstjenester og yter langsiktige og verdiskapende bidrag til prosjekter. Vi benytter oppdatert RIF-godkjent kompetanse, anerkjente beregningsmetoder, og ledende programvare som ISY Calcus.

Vi har fokus på lønnsomhet for byggevirksomhet generelt og for prosjekt spesielt, enten det dreier seg om nye bygg, ombygging, rehabilitering eller områdeutvikling. Samlet leverer vi ca. 500 oppdrag hvert år og vi skal være ledende på våre hovedsatsingsområder:

Kalkyler og estimater

Kalkyler og estimater

Hvor mye koster en skole, en flyplass eller et sykehus?
Les mer
Byggøkonomisk rådgiving

Byggøkonomisk rådgiving

Byggøkonomisk rådgiving er Bygganalyses kjernevirksomhet. Hvordan optimalisere økonomien i et prosjekt? Hvordan styre risiko?
Les mer
Konkurransegrunnlag

Konkurransegrunnlag

Et godt konkurransegrunnlag reduserer risikoen i prosjektet. Vi tilbyr konkurransegrunnlag for alle entrepriseformer.
Les mer
Prosjektstyring

Prosjektstyring

BA kan bistå utbyggere med komplett kostnadsoppfølging i byggefasen. Til dette arbeidet benytter BA verktøyet ISY Prosjektøkonomi...
Les mer
Ressurskalkyle og produksjonsoppfølgning

Ressurskalkyle og produksjonsoppfølgning

Bygganalyse kan bistå med ressurskalkulasjon av tilbud og produksjonsoppfølging i kortere eller lengre tidsrom. Standardiserte me...
Les mer
Analyser og evalueringer

Analyser og evalueringer

Valg av entreprenør. Kontrahering av rådgivere og arkitekter.
Les mer
LCC og LCA

LCC og LCA

Hvor lønnsomt og miljøvennlig et bygg er under i drift påvirkes avgjørelser tidlig. Ta gode valg basert på LCC og LCA.
Les mer
Kurs og opplæring

Kurs og opplæring

Vi holder kurs og opplæring i vårt viktigste verktøy, nemlig ISY Calcus
Les mer