Ombruksprosjekt

Kristian Augusts gate 13

År: 2019. Areal: ca 4.300 m2 Sted: Oslo

Kristian August gate 13 på Tullinløkka er et banebrytende gjen- / ombruksprosjekt der et rivningstruet 1950-tallsbygg bevares og gjenbrukes. Bygganalyse har i dette prosjektet bistått Byggherren med utarbeidelse av anbudsdokumenter iht. NS3420, samt vurdert og sammenstilt de tilbud som kom inn. Å lage detaljerte anbudsdokumenter for et slikt prosjekt er svært utfordrende da mange nye elementer i bygget ikke er nye, men gjenbrukte elementer. Bygningselementene kommer fra feilbestillinger i helt andre prosjekter, hentes fra andre prosjekter som er under ombygging, eller de kommer fra et annet sted i eget bygg. For å lage et godt underlag for prising har vi samarbeidet tett med Byggherren som er Entra og deres arkitekt i prosjektet som er MAD. Vi har utført beskrivelser iht. NS3420 og tilbudsevaluering/ kostnadssammenstilling.

Bakgrunnsbilde