Samarbeid

Vi samarbeider med en rekke ulike bransjeaktører.

Norconsult Informasjonssystemer

Vi utvikler ISY Calcus og Norsk Prisbok i samarbeid med NoIS.

 

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)

Vi er godkjent RIF-firma og deltaker i  RIF Bygg- og Eiendomsforum. Flere av våre ansatte er RIF-godkjente rådgivere innen Prosjektadministrasjon og Bygg-/ anleggsteknikk.

 

Internasjonalt samarbeid - RLB Euro Alliance

Gjennom sammenslutningen av 25 europeiske rådgivende ingeniørfirmaer innen prosjektadministrasjon og byggøkonomi i Euro Alliance, administrert og drevet av Rider Levett Bucknall (RLB) i London, er vi del av et internasjonalt nettverk som gir oss tilgang til globale rammeavtaler.

Dette gir også utvidet tilgang til det norske markedet. Ved utenlandsprosjekter samarbeider vi med de stedlige firmaer.

 

Standard Norge

Deltagelse i en rekke standardiseringskomiteer:

  • NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner
  • NS 3450 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg - Redigering og innhold
  • NS 3451 Bygningsdelstabell
  • NS 3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt
  • NS 3459 Overføring av data for beskrivelser, prisinformasjon og avregning i bygg og anlegg
  • NS 3720 Klimagassregnskap for bygninger
  • NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger
  • NS 8360 BIM-objekter - Navngivning, typekoding og egenskaper for BIM-objekter og objektbiblioteker for byggverk.
  • SN/K 373 - Anleggstyper og anleggsdeler

 

Statistisk Sentralbyrå

Bistand med kostnadsdata til Eurostat og modernisering av byggekostnadsindeksen.

Vi er med på utviklingen av byggebransjen

Vi er alltid åpne for nye samarbeid. Ta gjerne kontakt med oss.

Frank Roberg

Daglig leder

Seniorrådgiver Byggøkonomi

Sivilingeniør

+47 905 17 888
Arne Graarud

Leder Administrasjon

Seniorrådgiver Byggøkonomi

Ingeniør

+47 920 54 775
Bakgrunnsbilde