Anleggsøkonomi Anslagsmetoden

Vi bistår med alle typer anleggsøkonomi og estimering av kostnader.

Bygganalyse har sertifiserte prosessledere i Anslagsmetoden.

Vi kan også bistå som prisgivere og datastøtte i forbindelse med utarbeidelse av anslaget.

 

 

 

Anleggsøkonomi

Bygganalyse bistår med tjenester innenfor anleggsøkonomi innenfor alle type anleggsprosjekter. Våre tjenester innenfor anleggsøkonomi er kalkyler, sammenstilling av totaløkonomi, tilbudsevaluering, prosessledelse og prisgivere i anslagsmetoden m.m.
Bygganalyse har flere dyktige medarbeidere med erfaring innenfor anleggsøkonomi til store og mindre anleggsprosjekter.
I tillegg har Bygganalyse sertifiserte prosessledere i anslagsmetoden (fra Statens vegvesen) og BREEAM Infrastructure.

Anslagsmetoden - Statens Vegvesen

Et prosjekts kostnadsoverslag sier noe om kostnaden og usikkerheten til et prosjekt avhengig av hvilken fase prosjektet er i, og av størrelse og kompleksiteten på prosjektet. Et kostnadsoverslag er i prinsippet en usikkerhetsanalyse, og for vegprosjekter i Statens Vegvesen utarbeides dette etter anslagsmetoden.

Anslagsmetoden benyttes til å utarbeide kostnadsoverslag for et vegprosjekt uavhengig fase. Etter kvalitetssikring og godkjenning skal det forelegges beslutningstakere ved ulike beslutningspunkter. Anslag legges til grunn for videre finansiering, prosjektstyring og
usikkerhetshåndtering i prosjektet.

Anslagsmetoden er en metode for beregning av usikkerhet, og hovedprinsippene og metoden kan derfor også benyttes til å lage tidsestimat for et vegprosjekt.

Formålet er å bidra til godt gjennomarbeidede, kvalitetssikrede og realistiske kostnadsoverslag som samtidig er beskrevet med riktig nivå på usikkerheten. 
Et realistisk kostnadsoverslag er en sentral del av et beslutningsgrunnlag i tidlig fase og et styringsunderlag etter at prosjektet har fått finansiering. Et godt gjennomarbeidet kostnadsoverslag inkluderer benchmarking og gir etterprøvbarhet mot andre prosjekt.

Det utarbeides normalt kostnadsoverslag for vegprosjekter i følgende faser etter Statens prosjektstyringsmodell:
• Konseptvalgutredning (KVU)
• Kommune(del)plan
• Reguleringsplan
• Bygge/vedlikehold/drift

 

Vi utfører anleggsberegninger og anslagsprosesser

Ta kontakt med oss for en uforpliktende gjennomgang av hvordan vi kan foreta estimater etter Anslagsmetoden for ditt prosjekt.

Andreas Kronvall

Seniorrådgiver Byggøkonomi

Sivilingeniør

+47 458 69 161
Martin Grothe Lien

Seniorrådgiver Byggøkonomi

Sivilingeniør

+47 414 42 363
Bakgrunnsbilde