Livssykluskostnader (LCC) Klimagassregnskap (LCA)

Livssykluskostnader (LCC)

En LCC-kalkyle er et verktøy for å anslå hvor mye forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling utgjør i tillegg til investeringskostnaden i løpet av byggets levetid. Dette kan eksempelvis danne grunnlag for langtidsbudsjettering og lønnsomhetsvurderinger. Mange av disse kostnadene vil ikke slå inn før langt frem i tid, men ved å kjenne kostnadene vil man kunne sette opp riktigere drift- og vedlikeholdsbudsjett, ha et bedre beslutningsgrunnlag når kostnadene slår inn, og bygget kan planlegges for å optimalisere livssykluskostnadene. 

Forutsigbare livsløpskostnader er viktige for å oppnå en kostnadsdekkende husleie og tilfredsstillende avkastning. Blant annet veldokumenterte og preaksepterte løsninger og materialvalg tilpasset prosjektets behov kan bidra til dette. Det samme gjelder for en bygnings generalitet, fleksibilitet og elastisitet, det vi si i hvilken grad bygningen er planlagt for å imøtekomme krav/ønske om endringer og utvidelser på kort og lang sikt.

Beregningene tar utgangspunkt i:

  • investering
  • forvaltning
  • drift og vedlikehold
  • utskifting og utvikling
  • forsyning
  • renhold

I tillegg til å estimere livssykluskostnader, gir våre analyser muligheter til alternativvurderinger og følsomhetsanalyser i prosessen med valg av materialer og løsninger i utviklingen av prosjektet.

Vi benytter ISY Calcus til å utføre analyser av livsløpskostnader for våre kunder og utfører disse etter Norsk Standard, NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk.

Klimagassberegninger

Bygganalyse utfører klimagassberegninger for alle typer landbaserte byggeprosjekter. Analysen gir våre kunder en oversikt over prosjektets miljøpåvirkninger (karbonfotavtrykk) i hele livsløpet. Analysen kan utføres på hele eller deler av et prosjekt og vi kan utføre alternativsvurderinger, eksempelvis for ulike energikilder.

Ta kontakt med oss

Gode råd om LCC og LCA lønner seg. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Nhac Khanh Nguyen

Fagleder kalkyle

Seniorrådgiver Byggøkonomi

Sivilingeniør

+47 974 76 533
Knut Eirik Balke

Leder økonomi og IT

Seniorrådgiver Byggøkonomi

Sivilingeniør

+47 412 23 387
Bakgrunnsbilde