Tjenester

Bygganalyse tilbyr en rekke rådgivende tjenester for byggebransjen og yter langsiktige og verdiskapende bidrag til prosjekter. Vi har unik kompetanse og benytter anerkjente metoder og verktøy.

Vi har fokus på lønnsomhet for alle typer byggevirksomhet, enten det dreier seg om nye bygg, ombygging, rehabilitering eller områdeutvikling. Våre tjenester skal bidra til gode valg og gjennomtenkte beslutninger i alle prosjektfaser.

Bakgrunnsbilde