Innkjøp Endringshåndtering

Innkjøp

Bygganalyse tilbyr tilpassede løsninger for innkjøp til ditt prosjekt. Vi kan bistå med innkjøp på vegne av både byggherrer, entreprenører, leietaker og kunder.

Vi har erfaring med håndtering av kompliserte innkjøpsprosesser, og våre metoder gir våre kunder svært god oversikt til enhver tid.

Det er viktig for oss å kunne bistå kunder i hele prosessen, fra forespørsler, avklaringer, registrering og innstilling av innkommende tilbud. Vi gir også råd og tilbakemeldinger på prisnivået, basert på vår unike kompetanse og sammenlignet med vår omfattende erfaringstalldatabase.

Utlysning og oppfølging

Bygganalyse bistår gjerne med organisering, klargjøring og utlysning av komplette tilbuds-/anbudsforespørsler. 

Hvordan dette gjøres, avtales spesielt med byggherren. Det viktigste er at det er oversiktlig, tilgjengelig og håndterbart for alle parter.

Vi kan også loggføre og håndtere spørsmål/avklaringer fra tilbyderne underveis i tilbudsfasen.

Tilbudsevaluering og innstilling

Bygganalyse kan bistå med pålitelig og oversiktlig tilbuds-/anbudsevaluering og -kontroll. Dersom anbud / tilbud er levert elektronisk i NS 3459-format, har vi svært gode løsninger for håndtering av dette. 

Vi kontrollerer alle tilbudsdokumenter inkludert poster, priser og sammendrag levert av entreprenører, byggmestere eller andre leverandører. Ved en evaluering vil vi i tillegg liste opp forbehold vi finner i innleverte dokumenter, og om mulig sette en kostnad / pris på disse. Vi vil også sette inn sammenlignbare priser i poster som av forskjellige årsaker ikke er priset.

Vår evaluering og innstilling gir våre kunder et solid grunnlag for å treffe riktig beslutning.

Endringshåndtering

Bygganalyse håndterer endringer og avvik i prosjektet effektivt, profesjonelt og systematisk. Vi kan bistå alle aktører med avvik- og endringsmeldinger mot inngått kontrakt. Vi gir råd om hvordan meldingene bør håndteres eller følger opp disse for kunden direkte.

Ved økonomioppfølging registreres og håndteres endringer, slik at man har komplett oversikt over alle endringer og avvik.

Bygganalyse har også egne tilpassede metoder for endringsoppfølging i produksjonsfasen, spesielt tilpasset entreprenører.

Hør gjerne med oss

om hvordan vi på best mulig måte kan et utarbeide et gjennomarbeidet og presist konkurransegrunnlag for et prosjekt.

Jørn Bang Ødegård

Faglig leder

Seniorrådgiver Byggøkonomi

Sivilingeniør

+47 934 80 958
Jens Strand

Fagleder beskrivelse

Seniorrådgiver Byggøkonomi

Sivilingeniør - Styreleder

+47 900 27 194
Bakgrunnsbilde