Sirkulærøkonomi Ombruk-gjenbruk

Bygganalyse bistår innen sirkulærøkonomi og ombruk/gjenbruk av materialer.        

Sirkulærøkonomi

Byggenæringen legger beslag på store ressurser og står for store utslipp, og derfor har arbeidet med sirkulærøkonomi blitt satt mer i fokus de siste årene. Sirkulærøkonomi i denne sammenheng innebærer i hovedsak at man skal etterstrebe at ressursene forblir i kretsløpet så lenge som mulig. Tiltak for å oppnå dette kan være reparasjon, gjenbruk og ombruk av ressurser, materialer og bygningsdeler.

Ombruk

Ombruk i byggebransjen handler om å bruke materialer og bygningsdeler på nytt i nye prosjekter, eller i forbindelse med rehabilitering og ombygging av eksisterende bygg. Et viktig aspekt ved dette er at de tekniske kravene til materialene eller bygningsdelene fortsatt må tilfredsstille dagens og bygningens krav, og her er ombrukskartlegging et viktig verktøy.

Kontakt oss

Vi har den nødvendige kompetansen som kan støtte ditt team.

Arne Graarud

Leder Administrasjon

Seniorrådgiver Byggøkonomi

Ingeniør

+47 920 54 775
Jørn Bang Ødegård

Faglig leder

Seniorrådgiver Byggøkonomi

Sivilingeniør

+47 934 80 958
Bakgrunnsbilde