Entrepriserådgiving Samspill

Bygganalyse bistår byggherren/ kunden i ulike gjennomføringsmodeller og entreprisestrategier.

Kontraktsrådgivning

Valg av kontrakts- og entrepriseform kan være avgjørende for å få et vellykket prosjekt.

Eksempler på vurderinger som inngår ved valg av kontrakts- og entreprisestrategien for prosjektet:

  • prosjekttype
  • lokalt marked
  • tid til rådighet
  • kompetanse og kapasitet
  • ønsker fra byggherre vedrørende bidrag fra entreprenør eller rådgiver

Bygganalyse bistår i denne prosessen for å finne frem til modellen som er best egnet for det enkelte prosjektet.

Samspillsentrepriser

Bygganalyse har erfaring og kunnskap om samspill og kostnadsstyrt prosjektutvikling og kan være byggherrens representant inn i et kalkulasjonsteam i en samspillsfase. Vi har de siste årene bistått flere byggherrer ifm. samspillskontrakter der vi eksempelvis har levert følgende tjenester:

- Utarbeidelse av kontrollkalkyle i forkant
- Veiledning av entreprenør ifm. oppbygging av kalkyler
- Kontroll av entreprenørens kalkyler
- Vurdering av innkommende tilbud
- Benchmarking av enhetspriser i markedet
- Vurdering av mulige kutt
- Alternativsvurderinger
- Vurdering av lønns- og prisstigning
- Deltagelse og bistand ifm. usikkerhetsanalyser
- LCC-/FDVU-analyser
- Utarbeidelse av tilbudsgrunnlag
- Bistand ved forhandlinger med entreprenør
- Bistand ved utforming av avtale
- Vurdering av endringer/tillegg

Ved å være byggherrens bindeledd ut mot entreprenør ifm. prising, bidrar vi til å skape åpenhet og samarbeid, samt å sikre kontroll og tillit knyttet til prosjektets kostnader. I samspill er det avgjørende med en iterativ prosess for kalkulering, der man kontinuerlig detaljerer tall og reduserer risikoavsetninger.

Ta kontakt med oss

Vi svarer gjerne på dine spørsmål om entreprisestrategier og samspill.

Arne Graarud

Leder Administrasjon

Seniorrådgiver Byggøkonomi

Ingeniør

+47 920 54 775
Jørn Bang Ødegård

Faglig leder

Seniorrådgiver Byggøkonomi

Sivilingeniør

+47 934 80 958
Bakgrunnsbilde