ISY Calcus - Norsk Prisbok - kurs

Bygganalyse utgir ISY Calcus og Norsk Prisbok i samarbeid med Norconsult Informasjonssystemer.

ISY Calcus er verktøyet for den komplette kalkylejobben – Norsk Prisbok er oppslagsverket for raske overslag og sjekk av priser.

 

ISY Calcus

ISY Calcus er et kalkulasjonsverktøy som har satt standarden for tidligfase-vurderinger, analyser og kostnadsstyrt prosjektutvikling.

ISY Calcus benyttes av en rekke byggherrer, rådgivere, arkitekter og entreprenører. I tillegg er dette vårt aller viktigste kalkyleverktøy, og er et godt verktøy for å utarbeide kostnadskalkyler, klimagasskalkyler og LCC-kalkyler til våre oppdragsgivere.

Les mer om ISY Calcus på NoIS sine nettsider.

Norsk Prisbok

Norsk Prisbok er bokformen av prisdatabasen vår, og inneholder blant annet informasjon om priser, livssykluskostnader og klimadata. Boken kommer ut hver vår og baserer seg på vårutgaven av prisregisteret i ISY Calcus. 

I tillegg til bokutgaven finnes Norsk Prisbok digitalt i form av en nettutgave, samt app til nettbrett og smarttelefoner. De digitale utgavene av Norsk Prisbok oppdateres to ganger i året, på samme måte som ISY Calcus.

Abonnement på Norsk Prisbok kjøper du på www.norskprisbok.no.

Suverene verktøy for hvert sitt bruk

Vi er stolte av å være medutviklere av ISY Calcus og Norsk Prisbok.

Nhac Khanh Nguyen

Fagleder kalkyle

Seniorrådgiver Byggøkonomi

Sivilingeniør

+47 974 76 533
Sondre Hegna

Seniorrådgiver Byggøkonomi

Ingeniør/Økonom

Avdeling Skien

+47 905 31 823
Bakgrunnsbilde