Mengdekontroll Arealmålinger

Nøyaktige mengder med høy grad av sporbarhet gir et solid grunnlag for ryddige sluttoppgjør og korrekte forutsetninger for leiekontrakter.

Vi utfører systematiske og oversiktlige mengdeuttak som kan anvendes til mengde- og arealkontroll i et prosjekt, underlag for leiekontrakter med mer.

Alle våre mengdeuttak er digitale, for enkel korrespondanse med våre kunder. Våre mengdeoppsett skal være lett forståelige både for våre oppdragsgivere og deres kunder.

Vi legger vekt på bruk av standardiserte målemetoder - en fellesnevner som gir grunnlag for enhetlige svar og økt forutsigbarhet.

Mengdekontroll

Sikre mengder er grunnlaget for enhver mengdebeskrivelse eller kalkyle, og foretas vanligvis med utgangspunkt i 2D-tegninger og BIM-modeller.

Hvilken informasjon som lar seg hente ut av en modell er avhengig av modellens kvalitet og detaljeringsgrad, og det kreves ofte en viss kontroll mot tegninger. Bruk av BIM til mengdeuttak bør derfor planlegges tidlig i modelleringsarbeidet for å få en god prosess. Dersom det er ønskelig at vi benytter BIM i beskrivelses- eller kalkylearbeid, kontakt oss gjerne slik at vi involveres tidlig i prosessen.

Arealmålinger

Bygganalyse gjennomfører arealberegninger ved oppmåling på tegninger.

I denne sammenheng kan vi for eksempel bistå med beregningsgrunnlag for eiendomsskatt, jurybistand i arkitektkonkurranser, husleieberegninger og fordeling av felleskostnader i et prosjekt.

Vi utfører sporbare beregninger med oversiktlige arealtabeller samt visuelle og tydelige fremstillinger av disse.

Alle arealberegninger utføres normalt etter NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger.

Oppmålinger

Bygganalyse utfører oppmåling av fysiske arealer. Dette innebærer å kontrollere størrelsen av arealer mot tegninger samt oppdatere eventuelle avvik. Dette gir kunden en oversikt over faktiske arealer, og hvilken type arealer dette er. Denne informasjonen kan være nyttig for å optimalisere arealbruken, eller for eksempel i forbindelse med kjøp, salg eller utleie av arealer.

Differanser i oppgitte og målte arealer kan blant annet ligge i unøyaktige målinger, eller at målereglene ikke er fulgt.    

Mengdeuttak via BIM

Vi har lang erfaring med mengdeuttak fra BIM modeller. I tillegg tilbyr vi rådgivning / veiledning vedr. BIM-modellering i oppstarten av prosjekter. Dersom det er ønskelig å utarbeide modeller som er brukbare i kalkylearbeidet, er det svært viktig at koding av objekter / bygningsdeler og modellering for øvrig er optimalisert tidlig i prosjektfasen.

Få kontroll over tallene

Vi bistår blant annet byggherrer, entreprenører, arkitekter med mengdeuttak og arealmålinger. Ta kontakt for en prat om hvordan vi kan bidra i ditt prosjekt.

Arne Graarud

Leder Administrasjon

Seniorrådgiver Byggøkonomi

Ingeniør

+47 920 54 775
Jørn Bang Ødegård

Faglig leder

Seniorrådgiver Byggøkonomi

Sivilingeniør

+47 934 80 958
Bakgrunnsbilde