Byggøkonomisk rådgivning

AS Bygganalyse, med RIF-godkjent kompetanse, tilbyr kvalifiserte, langsiktige og verdiskapende byggøkonomitjenester med fokus på lønnsomhet for byggevirksomhet generelt og for prosjekt spesielt.

Produkter

ISY Calcus og Norsk Prisbok – Bransjens foretrukne kalkyleverktøy og oppslagsverk.

Nyheter

Sertifisering som Miljøfyrtårn er et viktig ledd i Bygganalyses mer overordnede strategi i spørsmål om miljø og samfunnsansvar.