Om oss

Bygganalyse er Norges ledende fagmiljø innen byggøkonomi og vi bidrar til at prosjekter blir bedre gjennom våre tjenester.

Bygganalyse er en RIF-godkjent bedrift etablert i 1986 og er heleid av de ansatte. Våre hovedsatsingsområder er byggøkonomi og beskrivelser, vi gjennomfører årlig mellom 400 - 600 prosjekter for private og offentlige byggherrer, privatpersoner, entreprenører, arkitekter og andre rådgivere.

Gjennom en stor mengde prosjekter har vi tilegnet oss evnen til raskt å respondere på oppdrag. Vi er en homogen organisasjon med en flat struktur som gjør det enkelt å sette sammen grupper for å løse arbeidsoppgaver.  

Vi har som målsetting å yte langsiktig og verdiskapende rådgiving til alle aktører i bransjen og vi skal alltid tjene oppdragsgivers interesser, og prosjektets beste. 

Våre ansatte har spisskompetanse innenfor området byggøkonomi med utgangspunkt i god og allsidig kunnskap om landbaserte byggeprosjekter.

Vi tror på gode relasjoner både internt og eksternt, og jobber aktivt med utvikling av kompetanse og tjenester slik at vi til en hver tid kan gi våre kunder best mulig råd.


"Våre ansatte har spisskompetanse innenfor området byggøkonomi".

ISY Calcus og Norsk Prisbok

Vi har siden 2001 utviklet ISY Calcus i samarbeid med Norconsult Infomasjonssystemer. ISY Calcus er bransjens ledende kalkyleprogram innen tidligfasevurderinger. Dette er et av våre viktigste arbeidsverktøy.

Siden 2010 har vi også gitt ut Norsk Prisbok som er prisdatabasen vår som oppslagsverk digitalt og i bokform.

Mer om Bygganalyse

Ta gjerne kontakt med oss

Våre ansatte

Jobb i Bygganalyse

 

   

Bygganalyse har RIF-firmagodkjenning og er sertifisert som miljøfyrtårn.

Bakgrunnsbilde