Økern Portal

Kontor

Økern Portal er et nytt næringsbygg eid av Oslo Pensjonsforsikring AS som kombinerer fleksible kontorlokaler med restaurant og kulturopplevelser. Bygganalyse har levert kalkyler, beskrivelser og mengdekontroll.

Bakgrunnsbilde