Illustrasjon: Forsvarsbygg

Ørland kampflybase

Samferdsel, beredskap

Utbygging av hovedbase for Norges nye kampfly F-35 på Ørland flystasjon. Bygganalyse har bistått med detaljbeskrivelser (NS3420), samt diverse byggøkonomisk rådgivning.

Bakgrunnsbilde