Illustrasjon: Arkitektgruppen Drammen

ASKO Oslofjord

Industri, lager

Nytt automatisert kjøle- og fryselager i Vestfold fylke med tilhørende kontordel. Bygganalyse har levert kostnadskalkyle.

Bakgrunnsbilde