Barcode

Kontor, Bolig og Hotell, handel og restaurant

Område i Bjørvika bestående av tolv høyhus med arealer for næring og bolig. Bygganalyse har utarbeidet kalkyler, beskrivelser og bistått med byggøkonomisk rådgiving for alle byggene, herunder arealer for kontor, bolig, forretning og restauranter.

Bakgrunnsbilde