Basestruktur for trikken i Oslo

Samferdsel, beredskap

I forbindelse med anskaffelse av nye trikker i Oslo, ble det utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU). Bygganalyse leverte kalkyler knyttet til alternative basestrukturer, og bidrog i usikkerhetsanalyser.

Bakgrunnsbilde