Illustrasjon: PG Campus Ås/Statsbygg

Campus Ås

Skole, universitet

Oppføring av nye forsknings- og utdanningsbygg i forbindelse med samlokalisering av NMBUs veterinærutdanning fra Adamstua til Campus Ås. Bygganalyse har utført mengdekontroll i forbindelse med kontrahering.

Bakgrunnsbilde