Illustrasjon: Lund Hagem Arkitekter/ Atelier Oslo/ Kultur- og idrettsbygg

Deichman Bjørvika

Kultur, forskning, idrett

Nytt hovedbibliotek for Deichman i Bjørvika. Bygganalyse har utarbeidet detaljbeskrivelser (NS3420), samt annen rådgivning gjennom flere faser.

Bakgrunnsbilde