Illustrasjon: DARK Arkitekter

Drammen Helsepark

Kontor, Skole, universitet, Helsebygning og Hotell, handel og restaurant

Drammen Helsepark består av flere bygg, blant annet legevakt, pasienthotell, videregående skole, kontor, parkering. Bygganalyse bistår med beskrivelse og kalkylearbeid.

Bakgrunnsbilde