Illustrasjon: NCR/Forsvarsbygg

Evenes flystasjon

Kontor og Samferdsel, beredskap

Ny kampflybase på Evenes. Bygganalyse har bistått med funksjonsbeskrivelser og detaljerte beskrivelser for flere deler av prosjektet. Har også hatt en overordnet rolle i organisering og strukturering av beskrivelser både i tilbudsfasen og i byggefasen med bl.a. bistand til endringshåndtering av de inngåtte kontraktene.

Bakgrunnsbilde