Foto: Ketil Jacobsen

Flyplasser - Kommersielle arealer

Hotell, handel og restaurant

Etablering av kommersielle arealer på Gardermoen, Torp, Værnes, Flesland og Sola. Bygganalyse bistår med prosjektadministrasjon, planlegging, innkjøp og økonomioppfølging for til sammen ca. 40 ulike serverings- og kioskarealer.

Bakgrunnsbilde