Foto: Ketil Jacobsen

Flyplasser - Kommersielle arealer

Hotell, handel og restaurant

Etablering av kommersielle arealer på Gardermoen, Torp, Værnes, Flesland, Sola, Kjevik mfl. Bygganalyse bistår med prosjektadministrasjon, planlegging, innkjøp og økonomioppfølging for ulike serverings- og kioskarealer.

Bakgrunnsbilde