Foto: Hufton+Crow/Dark Arkitekter

Fornebuporten

Kontor

Nytt kontorbygg på Fornebu. Bygganalyse har bistått med utarbeidelse av kalkyler, funksjonsbeskrivelse, kontroll av innkommende tilbud, kontrahering av totalentreprenør og endringshåndtering for byggherre.

Bakgrunnsbilde