Foto: Ratio/ARKITEMA

Gaustad sykehus

Helsebygning

Nybygg av Gaustad sykehus som skal være et komplett regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner. Bygganalyse har bistått og bistår i det videre arbeid med kalkyler og beskrivelser.

Bakgrunnsbilde