Illustrasjon: Momentum Arkitekter AS

Haugesund Sykehus

Helsebygning

Utbygging av Haugesund sykehus, med nybygg og ombygging av eksisterende. Bygganalyse har levert kalkyler i alle faser og utformet funksjonsbeskrivelse.

Bakgrunnsbilde