Foto: Jotun

Jotun, Gimle

Kultur, forskning, idrett

Nybygg med laboratorium, kontor, og parkeringshus på Gimle i Sandefjord for Jotun. Bygganalyse har utarbeidet kalkyler og beskrivelser i flere trinn. Parallelt er det kalkulert en alternativ løsning plassert på Nybyen i Sandefjord.

Bakgrunnsbilde