Kristian Augusts gate 13

Ombruk

Kristian August gate 13 på Tullinløkka i Oslo er et banebrytende gjenbruks- og ombruksprosjekt der et rivningstruet 1950-tallsbygg bevares og gjenbrukes. Bygganalyse har i dette prosjektet bistått Byggherren med utarbeidelse av anbudsdokumenter iht. NS3420, samt vurdert og sammenstilt de tilbud som kom inn. Å lage detaljerte anbudsdokumenter for et slikt prosjekt er svært utfordrende da mange nye elementer i bygget ikke er nye, men gjenbrukte elementer. Bygningselementene kommer fra feilbestillinger i helt andre prosjekter, hentes fra andre prosjekter som er under ombygging, eller de kommer fra et annet sted i eget bygg. For å lage et godt underlag for prising har vi samarbeidet tett med Byggherren som er Entra og deres arkitekt i prosjektet som er MAD.

Bakgrunnsbilde