Illustrasjon: Ratio Arkitekter

Livsvitenskapsbygget

Skole, universitet

Nytt Universitetsbygg på Gaustad i Oslo. Bygganalyse har utarbeidet kalkyler for arkitektfag, samt sammenstilling av totalkalkyle etter innspill fra tekniske rådgivere.

Bakgrunnsbilde