Foto: Byggeindustrien/Arve Brekkhus

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Helsebygning

Nybygg for psykisk helsevern, samt administrasjonsbygg og kulvert som knytter byggene sammen. Bygganalyse har hatt rollen som byggherreombud ved oppføring av byggene, herunder blant annet oppfølging av økonomi og fremdrift, håndtering av leietakertilpasninger og endringsmeldinger, overtakelsesforretning etc.

Bakgrunnsbilde