MIR kommunikasjon/Kleihues + Schuwerk/Statsbygg

Nasjonalmuseet

Kultur, forskning, idrett

Nytt Nasjonalmuseum i Oslo. Bygget blir Nordens største kulturbygg når det innvies i 2020. Bygganalyse bistår Statsbygg og arkitektene Kleihues + Schuwerk med kostnadskalkyler, tilbuds- og kontraktsdokumenter, endringshåndtering m.m for arkitektarbeider og utomhusarbeider.

Bakgrunnsbilde