Foto: Statsbygg / Geir Anders Rybakken Ørslien

Nationaltheatret

Kultur, forskning, idrett

Rehabilitering av Nationaltheatret, et oppdrag Statsbygg har fått fra Kulturdepartementet. Bygganalyse bistår Statsbygg med å utarbeide kalkyler for flere alternativ for rehabilitering og nybygg for flere scener.

Bakgrunnsbilde