Illustrasjon: Statsbygg

Norsk havteknologisenter

Kontor, Kultur, forskning, idrett, Skole, universitet og Helsebygning

Et nytt nasjonalt kunnskapssenter for forskning på havteknologi og havnæringene på Tyholt i Trondheim. Senteret skal romme nye våte og tørre laboratorier, verksteder, klargjøringsfunksjoner, kontorer m.m. Bygganalyse bidrar med kalkyler og kostnadsoppfølging i prosjektet.

Bakgrunnsbilde