Illustrasjon: Statsbygg

NTNU Campussamling

Skole, universitet, Kontor og Kultur, forskning, idrett

Utvikling av NTNU Campussamling (NCS) i Trondheim, der flere av fagmiljøene på NTNU skal samle seg til én campus. Bygganalyse har bistått med kalkylearbeid og har vært ansvarlig for å sammenstille kalkyletall fra bl.a. prosjektledelsen og de prosjekterende (PG gruppene) inn i et felles kalkyledokument (basiskalkyle) for prosjektet.

Bakgrunnsbilde