Nye Fjellhamar skole

Skole, universitet

Prosjektet består av skole, flerbrukshall, svømmehall, parkeringskjeller og utendørsarbeider. Bygganalyse har utført kostnadsestimater, LCC-beregninger og kvalitetssikring av entreprenørens samspillskalkyler.

Bakgrunnsbilde