Illustrasjon: LPO Arkitekter

Nye Munchmuseet

Kultur, forskning, idrett

Nytt Munchmuseum i Bjørvika. Bygganalyse har levert kalkyler for konkurranseprosjektene, samt detaljbeskrivelser (NS3420) for innvendige arbeider.

Bakgrunnsbilde