Illustrasjon: Statsbygg / Team Urbis

Nytt regjeringskvartal

Kontor

Fremtidig regjeringskvartal. Bygganalyse har utarbeidet kalkylemodell for alle fag, og bistått juryen i forbindelse med vurdering av investeringskostnad. Det er kalkulert skisseprosjekt og vurdert tilbakestillingskostnad for midlertidige lokaler.

Bakgrunnsbilde