Illustrasjon: Nordic — Office of Architecture

Politiets nasjonale beredskapssenter

Samferdsel, beredskap

Nasjonalt beredskapssenter for politiet på Taraldrud i Ski kommune. Bygganalyse har bistått prosjektet med kalkulasjon i flere faser, og kvalitetssikring av målpris i samspillskontrakt.

Bakgrunnsbilde