Illustrasjon: Niels Torp Arkitekter

Sparebank 1 Tromsø

Kontor

Nytt kontorbygg i Tromsø. Bygganalyse har levert kalkyler i flere faser, i tillegg til utarbeidelse av funksjonsbeskrivelse.

Bakgrunnsbilde