Foto: Anthon B Nilsen Eiendom

Staples Lahaugmoen

Industri, lager

Sentrallager for kontor- og forbruksartikler, med tilhørende kontorarealer. Bygganalyse utarbeidet kalkyler i flere faser og bisto med kontrahering av entreprenør, samt annen byggøkonomisk rådgivning.

Bakgrunnsbilde