Foto: Vedal

Urtekvartalet

Kontor, Skole, universitet og Hotell, handel og restaurant

Fabrikken: Rehabilitering av eksisterende bygg til høyskole. Veksthuset: Nybygg ved Nylandsveien bestående av restauranter, kafeer, kontor, møterom, osv. Drivhuset: Rehabilitering av eksisterende bygg bestående av kontor og næringsvirksomhet. Bygganalyse har bistått med detaljerte beskrivelser, samt kalkylearbeid.

Bakgrunnsbilde