Foto: Aberia

Vågan kommune – Gjennomgang av foretak for eiendomsforvaltning

Kontor, Kultur, forskning, idrett, Bolig, Skole, universitet, Helsebygning og Samferdsel, beredskap

Gjennomgang av foretak for forvaltning av kommunens formålsbygg og kommunale utleieboliger. Gjennomgang inkluderte eierstyringen av Vågan eiendom KF og foretakets måte å løse oppgavene sine på. Bygganalyse var underleverandør av Agenda Kaupang.

Bakgrunnsbilde