Økonomioppfølging Byggelånskontroll

Hold orden på økonomien og gjør de riktige valgene. Våre metoder og råd gir til enhver tid komplett og enkel oversikt i prosjektet. 

Vi bistår med økonomisk oppfølging av prosjekter gjennom en nettbasert løsning som gir våre kunder mulighet for løpende innsikt i oppdatere prognoser mot fastsatte budsjetter. Våre løsninger er også svært godt tilpasset håndtering av avvik og endringer i prosjekter. Vi kan utarbeide nødvendige kostnadsanslag for endringsmeldinger, samt stå for kostnadssammenstilling av alle leveranser til komplette prognoser for prosjektet og utarbeide tilhørende periodiske statusrapporter. Ved riktig håndtering av evaluering, innkjøp, økonomioppfølging, mengdekontroll og endringsoppfølging har man et godt grunnlag for et ryddig sluttoppgjør.

Økonomioppfølging

Bygganalyse kan bistå med økonomioppfølging av prosjektet i prosjekterings- og byggefase. Herunder utarbeide kostnadsoppdateringer for hver enkelt kontrakt innen rådgivning, entrepriser og andre leveranser. Vi står for kostnadssammenstilling av alle leveranser til komplette prognoser for prosjektet og utarbeider tilhørende periodiske statusrapporter.

Til komplett kostnadsoppfølging i byggefasen benytter vi ISY Prosjekt Økonomi, hvor vi får en helhetlig kontroll på kostnader mot budsjett, herunder økonomirapportering, prognoser og fakturahåndtering. I forbindelse med dette arbeidet kan vi utarbeide skreddersydde strukturer tilpasset prosjektets budsjett og/eller innkjøpsstrategi.

Byggelånskontroll

Byggelånskontroll utføres på vegne av långiver og sikrer at utbetalinger følger fremdriften, og den verdien som er tilført bygget.

Ved oppstart avtales struktur for rapportering, herunder frekvens og omfang. Normalt følger frekvens betalingsplan, og omfang tilpasses prosjektets kompleksitet og oppdragsgivers behov. Videre innhentes underlag slik som budsjett/låneramme, tegninger og annet kontraktsunderlag, fremdriftplan, betalingsplan etc. Underveis i byggeperioden utføres befaringer med dokumentering av fremdrift, sett opp mot betalingsplan og annet faktureringsunderlag. Dette danner grunnlag for rapportering, der det fremkommer vurdert fremdrift og anmodning om byggelånsutbetaling.

Byggelånskontroll skaper forutsigbarhet for långiver og låntaker, og bidrar positivt i forbindelse med økonomioppfølging.

Vi utfører aktiv og løpende kostnadskontroll

Ta gjerne kontakt med oss når du trenger bistand til ditt prosjekt.

Jørn Bang Ødegård

Faglig leder

Seniorrådgiver Byggøkonomi

Sivilingeniør

+47 934 80 958
Arne Graarud

Leder Administrasjon

Seniorrådgiver Byggøkonomi

Ingeniør

+47 920 54 775
Bakgrunnsbilde